Klassenmanagement voor leerkrachten in het primair onderwijs
KM

Bouwsteen 1: organisatie

Strategieën voor de organisatie van de onderwijsleersituatie bieden het fundament voor het lesgeven en gaan daar meestal aan vooraf. Organisatie-strategieën richten zich ook op scheppen van voorwaarden in de klas en de school om een positieve en stimulerende leeromgeving voor alle leerlingen te realiseren.

Een belangrijk onderdeel ervan heeft betrekking op het plannen en ontwerpen van effectieve instructie, tijdsmanagement, en organisatie en management van de leeromgeving.
Onderzoek naar onderwijseffectiviteit laat zien dat excellente leraren niet lukraak aan het werk gaan, maar hun lessen plannen. Daarmee creëren ze een onderwijsleersituatie die bevorderlijk is voor hun eigen onderwijsstijl en voor het leren van leerlingen.

Planning

Die planning begint met het visualiseren van hoe het zou kunnen zijn of kunnen gaan; het in gedachten creëren, arrangeren, organiseren en ontwerpen van gebeurtenissen die zich zouden kunnen voordoen in de klas. Daarnaast werkt planning als een gids, die je helpt om een proces in gang te zetten met een begin- en een eindpunt.
Het is ook een middel om je tijd en activiteiten te managen. Ten slotte helpt plannen je om beslissingen te nemen over het hoe en het wat van je lesgeven en keuzes te maken uit verschillende alternatieven.

Plannen voor onderwijzen en leren hoef je niet alleen te doen. Natuurlijk zijn eigen ideeën voor planning een goed startpunt, maar je kunt ook verstrikt raken in je eigen opvattingen en routines.
Daarom is het goed jouw planning te verrijken met beschikbare kennis en het opdoen van ervaring. Maar ook afstemming met een collega kan jouw planningsrepertoire verbreden of verstevigen, bijvoorbeeld door jouw lesvoorbereiding te vergelijken met die van een collega in een parallelklas.

Tenslotte kan de inbreng van leerlingen een interessante en waardevolle toegevoegde waarde bieden voor de planning van de instructie en voor het leren zelf, bijvoorbeeld door wekelijks het programma voor de volgende week samen door te nemen. Daarmee wordt de motivatie en betrokkenheid van leerlingen enorm vergroot.

Bij deze bouwsteen organisatie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  1. functies van planning
  2. vier fases van planning
  3. informatiebronnen voor planning
  4. format voor planning
  5. wie zijn mijn leerlingen?

Overname van gegevens is met bronvermelding toegestaan.
© Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg