Klassenmanagement voor leerkrachten in het primair onderwijs
KM

Oefening 1
Checklist voor de eerste schoolweken

In deze checklist vind je handige aandachtspunten voor het leggen van een goede basis voor je klassenmanagement bij de start van het schooljaar.

Heb je:

 • de namen van je leerlingen geleerd?
 • leerlingen met hun naam begroet bij de deur?
 • informatie verzameld over de interesses, hobby’s, voorkeuren en afkeren?
 • informatie vergaard over de thuissituatie van de leerlingen?
 • de leerstijlen, werkhouding en sociaal gedrag van je leerlingen geobserveerd?

 • gevraagd wat zij nodig hebben om goed te kunnen leren en werken?
 • een beeld gekregen wat de houding van je leerlingen is ten aanzien van school en leren?
 • een beeld gekregen van de (extra) ondersteuningsbehoeften of eventuele ontwikkelingsbelemmeringen?
 • informatie over de leerlingen opgevraagd bij ouders, intern begeleider, de leerkracht die de leerlingen het jaar ervoor les gaf?
 • gezamenlijke gedragsregels gemaakt met de leerlingen?

 • de regels en werkwijzen regelmatig besproken en verduidelijkt?
 • gestimuleerd dat leerlingen elkaar ook aanspreken op de gedragsregels?
 • alle materialen uitgedeeld die de leerlingen nodig zullen hebben of uitgelegd waar ze die kunnen vinden?
 • de dagindeling, weekroosters en jaarplanning goed uitgelegd en visueel gemaakt?
 • duidelijk gemaakt welke werkwijzen er zijn voor hulp vragen van de leerkracht, naar het toilet gaan, samenwerken, zelfstandig werken, wat te doe als het werk af is, enz.?

 • er voor gezorgd dat alle leerlingen een werkplek hebben waar ze zich voldoende kunnen concentreren?
 • jezelf een schouderklopje gegeven?

Overname van gegevens is met bronvermelding toegestaan.
© Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg