Klassenmanagement voor leerkrachten in het primair onderwijs
KM

Oefening 3
Checklist oudergesprek over lastig gedrag

Met deze checklist kun je een gesprek met ouders over lastig gedrag voorbereiden, maar ook achteraf gebruiken om te evalueren en van te leren wat je een volgende keer wellicht nog beter kunt doen.

1. Vooraf

Het kan raadzaam zijn vooraf voorbeelden te verzamelen van het werk van de leerling of van positief of negatief gedrag, eventueel met dag en tijd erbij. Daarmee kan het gesprek objectiever worden gemaakt, zeker als het gesprek in potentie emotioneel zou kunnen worden.

 • Stuur de ouders vooraf een brief, zoals onder de 'tip' als voorbeeld is gegeven, waarin ouders tot een actieve bijdrage worden uitgenodigd;
 • Zorg er voor dat je weet hoe de thuissituatie van het kind is (broers/zusjes, gescheiden ouders, woonsituatie, enz.);
 • Beschrijf en illustreer met voorbeelden en materialen waar het gedrag van de leerling botste met het leren van de leerling zelf, met het lesgeven of met het leren van andere leerlingen in de groep;
 • Houd bij en laat zien welke eerdere contacten er met de ouders zijn geweest;
 • Laat de ouders zien wat jij als leerkracht hebt gedaan om het gedrag van de leerling bij te sturen;
 • Zoek uit of de ouders de Nederlandse taal voldoende beheersen en zorg zo nodig voor een tolk.

2. Tijdens

De toon van het gesprek is heel belangrijk. Ouders zullen zich bij een gesprek over lastig gedrag snel defensief opstellen als zij alleen maar horen wat er allemaal mis gaat bij hun kind. Je wilt juist dat zij mee gaan denken over een mogelijke oplossing of verbetering van de situatie.

 • Begin met het benoemen van de positieve kanten en gedragingen van de leerling;
 • Beschrijf en illustreer zo mogelijk de voortuitgang die er is geweest;
 • Laat zien welke plannen je als leerkracht hebt gemaakt om de prestaties en het gedrag verder te verbeteren;
 • Beschrijf heel concreet welke gedragingen van de leerling ingaan tegen haar/zijn eigen leren of jouw lesgeven;
 • Nodig de ouders uit te vertellen hoe het kind zich thuis gedraagt en hoe zij met het gedrag van het kind omgaan;
 • Bespreek wat de ouders en de leerkracht op school en thuis kunnen doen om de situatie van het kind te verbeteren;
 • Maak duidelijke afspraken over wat de ouders thuis gaan doen en wat de leerkracht op school gaat doen.

3. Achteraf

De follow-up van het gesprek is een sleutel voor een succesvol oudergesprek.

 • Geef de ouders eerst dagelijks en daarna wekelijks een kort verslagje van de voortgang (mondeling, telefonisch of per e-mail);
 • Geef de ouders een formulier waarop zij feedback kunnen geven over hoe het thuis gaat en hoe zij vinden dat het op school gaat;
 • Organiseer een vervolggesprek als de aanpak niet werkt of als de ouders daar behoefte aan hebben.

Overname van gegevens is met bronvermelding toegestaan.
© Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg