Klassenmanagement voor leerkrachten in het primair onderwijs
KM

Gedragsmanagement: de participerende leerling

Naast het kennen van je leerlingen is het voor een goede verbinding met de leerlingen belangrijk dat zij ook mede-eigenaar zijn van het klassenproces.
Werk daarbij aan gedeelde verantwoordelijkheid voor de processen in de klas en betrokkenheid van leerlingen op alle niveaus. Vanzelfsprekend op manieren die passen bij de leeftijd en mogelijkheden van de leerlingen.
Leerlingen kunnen betrokken worden bij:

Planning bijvoorbeeld door informatie over welke lesaanpak hen bevalt, welke afwisseling goed werkt, wat ze er al van weten
Instructie bijvoorbeeld door aan te geven wat niet duidelijk is, of het hen interesseert, door elkaar te helpen met opdrachten
Toetsing bijvoorbeeld door mee te denken over hoe je kunt weten of iemand iets snapt, door vragen voor een toets te bedenken
Klassenorganisatie bijvoorbeeld door zorg voor het lokaal, planten water geven, materialen klaarleggen
Gedragsmanagement bijvoorbeeld door meedenken over gedragsregels, door elkaar aanspreken op gedrag, door zelf-scans
Zorg bijvoorbeeld door ‘maatjes’ te koppelen aan zorgleerlingen, voor hulp in de klas of daarbuiten

Drie dimensies

Dit gedeelde eigenaarschap in de klas draagt bij aan een goed klassenklimaat en preventie van gedragsproblemen. Er is dan sprake van een drie-dimensionale benadering van gedragsmanagement en leren. In de onderstaande figuur zijn die drie dimensies gekoppeld aan mogelijke werkvormen.

Dimensies en werkvormen
Dimensies en werkvormen

Overname van gegevens is met bronvermelding toegestaan.
© Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg