Klassenmanagement voor leerkrachten in het primair onderwijs
KM

Gedragsmanagement: partnerschap met ouders

Ouders zijn partners van de school bij het ontwikkelen van leerlingen op cognitief, sociaal en emotioneel vlak. Elk met eigen rollen en verantwoordelijkheden, maar met een gedeelde pedagogische taak. Partnerschap met ouders levert de school veel waardevolle informatie op over de behoeften en mogelijkheden van leerlingen. Maar ook leidt een goede verbinding tussen school en thuissituatie tot meer welbevinden en betere schoolprestaties van kinderen.
Een gezamenlijke aanpak van school en ouders is zeker belangrijk bij leerlingen met gedragsproblematiek. Een positieve houding van de leerkracht naar de ouders toe is hiervoor de basis.

Gesprekken met ouders

Communiceren met ouders is een tweerichtingsverkeer. Beide partijen hebben belangrijke informatie voor elkaar. Wanneer je het voorbereidende werk goed hebt gedaan, zullen ouders open staan om vragen te stellen en beantwoorden. Zij kunnen meer te weten komen over de routines in de klas, doelstellingen, het leerplan, verwachtingen en het gedrag van hun kind. Jij kunt meer te weten komen over de ervaringen, interesses en verwachtingen van je leerling en hoe je leerling zich thuis gedraagt. Ga dit contact aan met de ouders van alle leerlingen. Dan is er een goede basis om op voort te bouwen, ook als er rond een kind later meer aan de hand is.

Er zijn enkele punten waar je tijdens het gesprek op moet letten.
Pas bijvoorbeeld op met jargon, dit kan de communicatie met ouders bemoeilijken.
Verder kunnen ouders die zelf geen hoogvliegers waren op school een gesprek met een leerkracht als intimiderend ervaren. En realiseer je ook dat het mogelijk is dat bij de ouders van leerlingen met bijvoorbeeld autisme, ADHD of een licht-verstandelijke beperking die problematiek ook kan spelen.

Neem een oefengesprek op en luister zorgvuldig naar je woordkeuze. Denk in dit stadium goed na over je vragen, om je ervan te verzekeren dat je heldere formuleringen gebruikt, niet intimiderend overkomt en duidelijk maakt welke informatie je zoekt.

Bereid je voor door een plan op te stellen, van tevoren belangrijke vragen te formuleren en de te delen informatie te verzamelen en ordenen. Een gespreksplan moet simpel zijn en, zo mogelijk, moet het onderwerp dat aan bod komt van te voren met de ouders worden gedeeld. Een voorbeeld van een manier waarop je de input van ouders kunt stimuleren vind je bij de tip op deze pagina.

Door tijdens het gesprek concrete voorbeelden te gebruiken, geef je ouders de mogelijkheid de situatie zelf te beoordelen. Wanneer ze de on-afgeronde opdrachten of de kapotte tafel zien, krijgen ze zonder twijfel een goed beeld van het probleem. Vat tot slot het gesprek samen om wat jullie hebben besproken te verduidelijken, een beslissing te benadrukken of de communicatie voort te zetten.
Bij 'Oefening 3' is een checklist voor oudergesprekken over lastig gedrag van hun kind opgenomen, met strategieën die je voor, tijdens en na een oudergesprek kunt inzetten.

Overname van gegevens is met bronvermelding toegestaan.
© Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg