Klassenmanagement voor leerkrachten in het primair onderwijs
KM

Instructie: actieplan voor instructie

Hoe kijk jij aan tegen klassenmanagement?
Wat beviel je als leerling wel en niet aan de manier waarop de klas en les werden georganiseerd?
Wat zou jij anders doen?
Bij het opstellen van een actieplan voor effectief klassenmanagement zijn de volgende onderwerpen van belang:

  • een optimaal leerklimaat creëren
  • regels opstellen
  • beloningen
  • consequenties van gedrag
  • lesritme
  • organisatie
  • procedures en routines
  • de relatie tussen instructiestrategieën en leerlinggedrag
  • communicatie
  • interactie met ouders

Vaste en verantwoordelijke consequenties

Acties hebben consequenties, die gunstig of ongunstig kunnen uitpakken. Sommige leerkrachten gebruiken vooral vaste consequenties voor ongeoorloofd gedrag. Dit houdt in dat ze putten uit een vast repertoire van reacties voor elk soort ongeoorloofd gedrag dat van de leerlingen kan worden verwacht. Wanneer een leerling zich misdraagt, krijgt hij of zij bijvoorbeeld een waarschuwing en wordt er een aantekening gemaakt in zijn of haar dossier. Wanneer de leerling nogmaals hetzelfde gedrag vertoont, worden de consequenties zwaarder.

Een systeem met vaste consequenties houdt niet altijd rekening met de frequentie van de voorvallen of behoeften van individuele leerlingen. Bovendien kunnen de consequenties het omgekeerde effect hebben. Een leerling die aandacht zoekt, vindt het misschien wel leuk dat zijn of haar naam op het bord staat.

Een verantwoordelijke consequentie zorgt ervoor dat leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor hun acties. Wanneer een leerling een ander uitscheldt, moet deze mondeling of schriftelijk zijn of haar excuses aanbieden. Wanneer een leerling iets kapot maakt, moet hij of zij dit herstellen, vervangen of vergoeden.

Overname van gegevens is met bronvermelding toegestaan.
© Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg