Klassenmanagement voor leerkrachten in het primair onderwijs
KM

Instructie: het continuüm van instructie

Variatie in het gebruik van verschillende vormen van instructie biedt de meeste kans op leersucces bij leerlingen. Het onderstaande continuüm is tot stand gekomen door leerkrachten zelf de verschillende strategieën op een schaal te laten plaatsen.

Het continuüm van instructie
Het continuüm van instructie

Elk van deze instructievormen heeft zijn voordelen en beperkingen. Om de motivatie en betrokkenheid van leerlingen te bevorderen is het van belang om naast leerkracht-gecentreerde ook leerling-gecentreerde instructievormen te gebruiken.
Daarnaast is het nuttig om bij de keuze van een instructiestrategie rekening te houden met de situatie van de leerlingen, zoals het moment van de dag, de activiteiten die ervoor een erna worden uitgevoerd, de mate waarin ze al dan niet zelfstandig kunnen werken, de aard van de lesstof of het onderwerp, enz.

Een belangrijk richtsnoer voor een leerkracht kan ook zijn om zichzelf de vraag te stellen: "Wat zou ik leren van deze les?
Zou ik het materiaal interessant vinden?
Wat straal ik uit door mijn stijl, mijn woordkeuze, mijn non-verbale gedrag?"
Daarbij is de meest doorslaggevende factor in leerkrachtgedrag toch enthousiasme.

Op basis van onderzoek naar effectief onderwijs heeft Rosenshine suggesties opgesteld voor effectieve instructie.

Overname van gegevens is met bronvermelding toegestaan.
© Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg