Klassenmanagement voor leerkrachten in het primair onderwijs
KM

Instructie: instructie bij inclusiever onderwijs

Bij inclusiever onderwijs zijn de verschillen tussen leerlingen groter. Dat betekent dat de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen in een groep een grote variatie laten zien. Dat vraag van de leerkracht dat zij/hij veel variatie aanbrengt in instructievormen om de leerstof aan te laten sluiten bij al deze verschillende typen leerlingen. Bij die variaties kan het soms om heel kleine aanpassingen gaan, die iets toevoegen aan de leeractiviteit, terwijl de leerinhoud en de leeropbrengst hetzelfde blijven. In het onderstaande model van S. Cole e.a. wordt een overzicht gegeven van mogelijke aanpassingen, met daarbij steeds een voorbeeld.
Belangrijk aandachtspunt is dat het aanpassen van het curriculum pas de allerlaatste stap moet zijn.
Alle andere stappen zijn erop gericht om dat te voorkomen!

Het model voor instructie van S. Cole e.a.
Model van S Cole

Overname van gegevens is met bronvermelding toegestaan.
© Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg