Klassenmanagement voor leerkrachten in het primair onderwijs
KM

Oefening 1
Hoe reflectief is jouw klas?

Geef bij de volgende uitspraken en vragen aan in hoeverre deze van toepassing zijn op jouw klas.
Omcirkel per item een cijfer. De betekenis van de cijfers is als volgt:
1 = komt zelden voor; 2 = komt soms voor; 3 = komt vaak voor; 4 = komt zeer vaak voor.

1. Er wordt, naast de leraar en het tekstboek, gebruik gemaakt van andere kennisbronnen.1 2 3 4
2. Leerlingen worden gestimuleerd om andere manieren te bedenken om problemen op te lossen.1 2 3 4
3. De meningen en gedachten van leerlingen worden gewaardeerd en gestimuleerd.1 2 3 4
4. Leerlingen hebben inbreng in wat ze leren.1 2 3 4
5. Leerlingen helpen bij het opstellen van toetsvragen.1 2 3 4
6. Leerlingen worden gevraagd hun antwoorden toe te lichten.1 2 3 4
7. Leerlingen gebruiken brainstormen, mindmaps en andere strategieën om zich nieuwe lesstof eigen te maken en problemen op te lossen.1 2 3 4
8. Leerlingen worden vragen gesteld die analyse, synthese en evaluatie vereisen.1 2 3 4
9. In de lessen is sprake van een optimale balans tussen inductieve en deductieve onderwijs- en leerprocessen.1 2 3 4
10. Leerlingen worden aangemoedigd om actief naar elkaar te luisteren.1 2 3 4
11. Voorbeelden worden gebaseerd op de ervaringen van leerlingen en andere lessen.1 2 3 4
12. Er worden uiteenlopende leerstructuren aangeboden, van geleid ontdekken tot zelfstandig onderzoeken.1 2 3 4
13. Leerlingen werken samen met anderen om te leren.1 2 3 4
14. Wanneer de tijd beperkt is, is een goed begrip van een deel van het materiaal belangrijker dan de behandeling van al het materiaal.1 2 3 4
15. Bij de beoordeling wordt gekeken naar het complete leerproces, van het reproduceren van kennis tot aan analyse, synthese en evaluatie.1 2 3 4
16. In de klas is sprake van een klimaat van vertrouwen.1 2 3 4

Van deze indicatoren is de laatste – 'een klimaat van vertrouwen' – misschien wel het belangrijkst.
Tel alle 16 omcirkelde scores op. Een score van 45 of hoger betekent dat er in je klas sprake is van een reflectieve leeromgeving.

Overname van gegevens is met bronvermelding toegestaan.
© Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg