Klassenmanagement voor leerkrachten in het primair onderwijs
KM

Organisatie: functies van planning

Wie faalt in zijn planning, plant om te falen. Dat geldt zowel in het dagelijks leven als in de klas. Plannen heeft een positieve impact op uiteenlopende aspecten van het onderwijs en kan jou als leerkracht veel voordelen opleveren. Het creëert bijvoorbeeld overzicht en helpt je door de jaren heen een uitgebreid repertoire met praktische, succesvolle strategieën op te bouwen waar je steeds weer uit kunt putten.

Plannen heeft een aantal belangrijke functies

 • Wie plant, creëert overzicht.
 • Wie plant, schept de perfecte basis voor een goed klassenmanagement en een geslaagde les.
 • Wie plant, maakt leren relevant.
 • Wie plant, zorgt voor een passende volgorde en het juiste tempo.
 • Wie plant, is in staat de les aan de praktijk te koppelen.
 • Wie plant, verkleint de impact van onderbrekingen.
 • Wie plant, gaat efficiënt om met zijn tijd.
 • Wie plant, maakt het succes van leerlingen beter meetbaar en herhaling van leerstof effectiever.
 • Wie plant, kan variatie aanbrengen in zijn lessen.
 • Wie plant, kan dieper op de stof ingaan.
 • Wie plant, beschikt altijd over voldoende lesmateriaal.
 • Wie plant, helpt invalkrachten.
 • Wie plant, beschikt over belangrijke documentatie.
 • Wie plant, bouwt een repertoire aan onderwijsstrategieën op.

Plannen heeft ook beperkingen

Het planningsproces heeft ook enkele beperkingen. In een onderzoek naar de effecten van plannen op het onderwijs wordt gezegd dat planning makes the teacher's thinking rigid and puts him on a track that is nearly derail-proof.
Er bestaat dus een risico dat door plannen een rigide denkpatroon ontstaat. Wanneer de leerkracht over een grotere flexibiliteit beschikt en aandacht heeft voor de specifieke behoeften van de leerlingen kan dit doorbroken worden.
Beginnende leerkrachten zien een planning soms als een script dat ze nauwgezet moeten volgen, in plaats van als een rode draad waar ze hun lessen aan kunnen ophangen. Een uit meerdere fasen bestaand planningsproces kan leerkrachten helpen om flexibeler te plannen en zo sterkere lessen en leerervaringen te creëren.

Door te plannen, ontwikkel je een raster voor je lessen. Maar dit kan verstoord worden door onverwachte gebeurtenissen die zich gedurende een schooldag kunnen voordoen. Ontruimingsoefeningen, binnenlopende ouders, vergaderingen, gast-leerkrachten, zware weersomstandigheden, calamiteiten en dergelijke kunnen van invloed zijn op je lesplannen.
Plannen vergt tijd, en veel beginnende, maar ook ervaren leerkrachten komen maar al te vaak tijd tekort. De meeste leerkrachten geven aan dat ze alleen buiten schooltijd tijd vinden om te plannen. Sommige scholen roosteren voor leerkrachten tijd in om hun lessen te plannen. Deze 'vrije' tijd stroomt echter al snel vol met oudergesprekken, rapport- of teamvergaderingen, de organisatie van evenementen, werkgroepen en andere taken.
Hoewel er in het onderwijs niets nadrukkelijk vaststaat en veranderingen onlosmakelijk met het beroep verbonden zijn, wegen de beperkingen van plannen niet op tegen de vele voordelen die het je kan bieden.

Overname van gegevens is met bronvermelding toegestaan.
© Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg