Klassenmanagement voor leerkrachten in het primair onderwijs
KM

Oefening 1
Vragen die behulpzaam kunnen zijn bij plannen

Om de kwaliteit van het planningsproces te verhogen kunnen leerkrachten zichzelf de volgende vragen stellen.

1.Welke opstelling werkt het beste voor deze les?
2.Welke leerlingen hebben speciale behoeften waar tijdens de les rekening mee moet worden gehouden?
3.Welke technieken pas ik toe om structuur aan te brengen en de orde te handhaven?
4.Welke rol neem ik aan tijdens deze les?
5.Waar plaats ik de materialen die ik heb vermeld?
6.Hoe goed ben ik zelf bekend met de inhoud van de les?
7.Met welke veranderingen kan ik goed omgaan tijdens de les?
8.Waarom is het belangrijk dat ik deze les geef?
9.Wordt dit te eenvoudig/moeilijk voor deze groep?
10.Welke aandacht moet ik de andere leerlingen geven terwijl ik met deze kleine groep werk?
11.Hoe ga ik om met onderbrekingen zodat deze zo min mogelijk impact hebben op de les?
12.Hoe controleer ik of de leerlingen alles hebben begrepen?
13.Wat zijn mijn alternatieve plannen voor wanneer het eerste plan problemen oplevert?
14.Hoe rond ik de les af?
15.Wat zullen leerlingen doen aan het einde van deze les?
16.Hoe schakel ik over op de volgende les?

Voor de evaluatieve fase kunnen leerkrachten de volgende eenvoudige checklist benutten. Dit lijstje is overigens uit te breiden met andere zelf gewenste vragen.

1.Wat waren de sterke en zwakke punten van de les?
2.Zijn de geformuleerde doelstellingen tijdens de les bereikt?
3.Welk percentage van de leerlingen bereikte de doelstelling/beheerste de stof aan het einde van de les?
4.Was er te veel of te weinig lesstof voor de beschikbare tijd?
5.Verliepen de wisselingen tussen de activiteiten soepel?
6.Welke aanvullende hulpmiddelen of materialen heb ik de volgende keer nodig om de les effectiever te maken?
7.Sloten de activiteiten aan bij de behandelde lesstof?
8.Stelden de leerlingen zich actief of passief op?
9.Waren ondersteunende materialen (tekst-/werkboeken, geprinte/digitale materialen) geschikt en beschikbaar in de les?
10.Welke veranderingen kan ik in het lesplan aanbrengen om de les effectiever te maken?

Overname van gegevens is met bronvermelding toegestaan.
© Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg