Klassenmanagement voor leerkrachten in het primair onderwijs
KM

Organisatie: wie zijn mijn leerlingen?

Veel van wat we weten over leerlingen heeft consequenties voor het plannen en managen van je lessen. We maken daarom gebruik van deze kennis over leerlingen om je vragen aan te reiken voor verdiepingswerk met betrekking tot het leren en leren kennen van je leerlingen.

Hoe leren leerlingen?

  • Leerlingen leren actief: zowel fysiek actief (beweging bevordert het leren), als mentaal actief (afwisseling in mentale opdrachten bevorderen het leren);
  • Leerlingen leren sociaal: in interactie met anderen wordt meer kennis opgedaan; die wordt als zinvoller ervaren en komt tegemoet aan sociale behoeften;
  • Leerlingen leren in vertrouwen: zij moeten kunnen vertrouwen op steun en vertrouwen van de leerkracht, maar ook dat ze zelf capabel genoeg zijn;
  • Leerlingen leren participerend: door hen actief te betrekken bij het leer- en klassenproces, organisatie en instructie ontstaat zelfverantwoordelijk leren;
  • Leerlingen leren in veiligheid: zij hebben naast fysieke, ook emotionele veiligheid nodig om te kunnen leren, waarin 'geaccepteerd worden' en 'erbij horen' cruciaal zijn.

Overname van gegevens is met bronvermelding toegestaan.
© Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg