Klassenmanagement voor leerkrachten in het primair onderwijs
KM

Buitenlandse programma's

In de Verenigde Staten is door de University of Houston een grootschalig onderzoek gedaan naar 40 programma’s voor klassenmanagement.

De meeste van die programma’s worden gekenmerkt door de volgende thema’s:

  • De discipline voorbij
  • Schoolbinding
  • Sociaal-emotionele focus
  • Zorgzaamheid en vertrouwen
  • Positief school- en klassenklimaat

Het is belangrijk dat scholen zich afvragen welk programma het beste past bij hun schoolcultuur en populatie en de problemen die zij op willen lossen. In het onderzoek worden acht vragen geformuleerd die daarbij behulpzaam kunnen zijn. Uit dat onderzoek komen drie school-brede programma’s naar voren, die zich baseren op bewezen effectieve principes, en die effectief zijn voor het herstructureren van het schoolklimaat. We beschrijven hieronder kort deze programma's.

1. Classroom Organization and Management Program (COMP)

Dit programma helpt leerkrachten om een kader voor een positieve leeromgeving te creëren. Dat kader is gebaseerd op vier principes, die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek naar wat er toe doet voor klassenmanagement. Die principes zijn: problemen voorkomen in plaats van oplossen als ze zich voordoen, integratie van leidinggeven en instructie, het actief participeren van leerlingen in de leeromgeving en het versterken van de professionele samenwerking tussen leerkrachten onderling. Leerlingen krijgen daarbij een belangrijke rol in de sturing van hun eigen leermogelijkheden. Nevendoel is het tegengaan van ongewenst en verstorend gedrag.
Voor meer informatie zie: COMP

2. Consistency Management & Cooperative Discipline (CMCD)

Dit programma kent twee componenten: Consistency Management (CM; samenhangende aanpak) en Cooperative Discipline (CD; gedeeld leiderschap). CM richt zich op de planning en organisatie van de leerkracht voor zowel de leeromgeving, de instructie, zorg en begeleiding. CD breidt de rol van de leerkracht als leider uit naar leiderschap van de leerlingen. Leerlingen zijn partners en belanghebbenden. Dor hen actief te betrekken bij hun leerproces, leeromgeving, organisatie en instructie worden zij zelfstandiger en ontwikkelen zij zelfdiscipline. Vijf thema’s vormen de basis voor CMCD: preventie, zorg, samenwerking, organisatie en gemeenschapszin.
Voor meer informatie zie: CMCD

3. The Child Develoment Project (CDP)

Dit programma heeft als belangrijkste component de Caring School Community. CDP) is een programma voor de kinderopvang en de onder- en middenbouw van het basisonderwijs. Het omvat onder meer groepsgesprekken, leeractiviteiten met partners en in kleine groepen en open-eind-discussies over literatuur, voor het versterken van de sociale, ethische en intellectuele ontwikkeling van de leerlingen. CDP is gebaseerd op de gedachte dat preventieactiviteiten het meest effectief zijn als je ze op jonge leeftijd aanbiedt, voordat anti-sociale gedragspatronen al geworteld zijn geraakt in de ontwikkeling van kinderen. Centraal doel van CDP is om scholen te helpen een ‘zorgzame gemeenschap van lerenden’ te worden, door een omgeving te scheppen van zorgzame, ondersteunende en op samenwerking gerichte relaties.
Voor meer informatie zie: CDP

Overname van gegevens is met bronvermelding toegestaan.
© Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg