Klassenmanagement voor leerkrachten in het primair onderwijs
KM

Programma's pedagogisch klassenmanagement: introductie

Op grond van het aanbod van educatieve uitgeverijen, onderwijsadviesbureaus, landelijke pedagogische centra en hogescholen is geïnventariseerd wat de meest gangbare programma’s voor klassenmanagement zijn in Nederland.

Deze programma's verschillen onderling sterk. Veel programma’s focussen op een specifiek onderdeel van klassenmanagement, bijvoorbeeld samenwerken van leerlingen, het stimuleren van positief gedrag van leerlingen of alleen de organisatie in en om de klas.
Integrale programma's, goed bruikbaar voor aankomende en beginnende leerkrachten, waarin alle facetten van klassenmanagement aan bod komen, worden in Nederland nagenoeg niet aangeboden. Met integraal bedoelen we dat het focust op instructie, organisatie, gedragsmanagement en zorg.

Conclusie is ook dat er in Nederland zelf weinig ontwikkeld is op dit gebied. Het meeste materiaal bestaat uit vertaalde (onderdelen van) Amerikaanse programma's. Twee Nederlandse programma's komen het meest tegemoet aan de wens tot een integrale benadering van klassenmanagement, namelijk het GIP-model (XL) en Groepsdynamisch onderwijs (GDO).
Hier worden de in Nederland meest aangeboden programma's beschreven.

  1. GIP-model (XL)
  2. Groepsdynamisch onderwijs (GDO)
  3. School-Wide Positive Behavior Support (gebaseerd op SWPBS uit de VS)
  4. Taakspel (gebaseerd op The Good Behavior Game, VS)
  5. Wat werkt op school en in de klas (gebaseerd op Marzano)
  6. Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD)

Deze programma's hebben we gelegd langs het continuüm van leidende principes en nieuwe richtingen voor klassenmanagement, die op deze site gehanteerd worden. De uitkomsten daarvan zijn opgenomen in een diagram aan het slot van de programmabeschrijving.

Overname van gegevens is met bronvermelding toegestaan.
© Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg