Klassenmanagement voor leerkrachten in het primair onderwijs
KM

Visie op pedagogisch klassenmanagement: introductie

In de gangbare Nederlandse literatuur en bestaande programma's heeft 'klassenmanagement' vaak een smalle betekenis. Meest wordt klassenmanagement uitsluitend gezien als 'organisatie van het klaslokaal' of alleen in de zin van 'groepsprocessen en coöperatief leren'. Op deze site gaan we uit van een breed begrip van klassenmanagement.

Onder klassenmanagement verstaan we: Het samenhangende geheel aan maatregelen en inspanningen van leerkrachten en leerlingen om een positieve leeromgeving te creëren, waarin de leerkracht succesvol kan werken en de leerlingen succesvol kunnen leren en gedragsproblemen zo veel mogelijk voorkomen worden.
Onder pedagogisch klassenmanagement verstaan we hier vier onderwijsstrategieën: organisatie, instructie, gedragsmanagement en zorg & begeleiding.

Effectief en passend onderwijzen vraagt om onderwijsstrategieën, die tegemoet kunnen komen aan de grote variatie aan contexten waarin leerkrachten kunnen werken, inhoud die onderwezen moet worden en leerlingen met zeer uiteenlopende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. De op deze site gepresenteerde strategieën zijn gebaseerd op onderzoek en kunnen beschouwd worden als universele strategieën. Deze strategieën helpen beginnende leraren om een brug te slaan tussen theorie en praktijk en om een kwalitatief hoogwaardige leeromgeving in hun klassen te creëren.

In het filmpje wordt onze visie op klassenmanagement door Jerry Freiberg goed verwoord.

Pupil behaviour: How can teacher trainers best support new entrants to the profession

Engels gesproken.

Overname van gegevens is met bronvermelding toegestaan.
© Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg