Klassenmanagement voor leerkrachten in het primair onderwijs
KM

Visie: nieuwe richtingen

De hierboven beschreven leidende principes kunnen worden samengevat in een aantal bewegingsrichtingen of continua. Daarin is steeds een beweging zichtbaar van meer traditioneel onderwijs naar het onderwijs dat recht doet aan de uitdagingen voor de toekomst.
De visie en bouwstenen die op deze site gepresenteerd worden beogen die nieuwe waarden te ondersteunen.

 • van disciplinering naar zelfsturing;
 • van toeristen naar inwoners/burgers;
 • van interventie naar preventie;
 • van instrumenteel naar persoons-gecentreerd;
 • van fragmentarisch naar samenhangend;
 • van een individuele benadering naar een lerende gemeenschap;
 • van éénrichtingsverkeer (overdracht) naar interactief leren;
 • van passief toehoren naar actief en verbonden leren;
 • van leerkracht-gecentreerd naar gezamenlijke verantwoordelijkheid;
 • van de focus op het kind in de groep naar een school-brede benadering.

Eerder beschreven we al de beweging van een meer behavioristische model van klassenmanagement naar een meer persoonsgericht model. Het opschuiven van lesgevend naar persoonsgericht is een geleidelijk proces waarin vertrouwen wordt opgebouwd en een gedeelde verantwoordelijkheid wordt ontwikkeld voor het management van de klas.
In een succesvolle school ontwikkelen leerkrachten vier aspecten van het persoonsgerichte klassenmanagement, die exact overeenkomen met wat leerlingen noemen als redenen waarom zij van school houden. Zij zeggen dat zij van school houden, omdat:

 1. zij vertrouwd en gerespecteerd worden – men geeft om hen (sociaal-emotioneel accent);
 2. zij onderdeel zijn van een familie (betrokkenheid bij de school);
 3. zij het gevoel hebben dat de leerkrachten hen helpen, hen aanmoedigen om te slagen en naar hun meningen en ideeën luisteren (positief klimaat);
 4. zij de gelegenheid krijgen om verantwoordelijk te zijn, met vrijheid en keuzes, maar niet met een vrijbrief om te doen wat ze maar willen (zelfdiscipline).

Deze dimensies zijn inherent aan een persoonsgericht onderwijs- en managementkader. Daarin zijn leerkrachten en leerlingen gezamenlijk verantwoordelijk voor de klas, waarin ze betekenisvolle relaties kunnen opbouwen. Persoonsgerichte klassen voeden de motivatie van de leerling via deze vier aspecten.

Overname van gegevens is met bronvermelding toegestaan.
© Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg