Klassenmanagement voor leerkrachten in het primair onderwijs
KM

Visie: strategieën voor klassenmanagement

We onderscheiden hier vier typen strategieën voor klassenmanagement:

  1. Organisatie-strategieën
  2. Instructie-strategieën
  3. Strategieën voor gedragsmanagement
  4. Strategieën voor zorg

Deze strategieën vormen samen een raamwerk van bouwstenen voor goed klassenmanagement. Hiermee krijgen leerkrachten handvatten aangereikt waarmee ze een positieve, georganiseerde leeromgeving kunnen creëren, die noodzakelijk is om goed les te kunnen geven en om de leerlingen echt te laten leren. Ze kunnen daarmee een actieve leeromgeving creeëren die stimuleert dat de leerlingen op een hoger plan gaan denken. Als we goede leraren willen behouden, moeten de beginners in het vak ondersteund worden met de pedagogische kennis die zij nodig hebben om succesvol te zijn in de klas.

In het traditionele model van klassenmanagement, dat gebaseerd is op het behaviorisme, is discipline iets dat wordt afgedwongen door de leerkracht. Maar vijftig jaar onderzoek laat zien dat een persoonsgericht, pro-sociaal klassenmanagement een alternatief kan bieden. Individu-gerichte klassen stimuleren betere leerprestaties en hebben positievere leeromgevingen met sterkere leerkracht/leerling-relaties dan leerkrachtgerichte of traditionele klassen.

Een persoonsgerichte klas schept een evenwicht tussen wat de leerkracht wil (de W) en de ijver en behoeften van de leerlingen (de IJ), leidend tot een collectieve klas WIJ die alle aanwezigen in het klaslokaal omvat. Een persoonsgerichte klas is een balans tussen de behoeften van de leerkracht en de lerende.

Overname van gegevens is met bronvermelding toegestaan.
© Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg