Klassenmanagement voor leerkrachten in het primair onderwijs
KM

Over de auteurs

Dolf van Veen, hoofd van het NCOJ, is bijzonder hoogleraar Grootstedelijk Onderwijs en Jeugdbeleid aan de Universiteit van Nottingham en buitengewoon hogeschoolhoofddocent aan de Hogeschool Windesheim. Zijn affiniteit ligt vooral bij praktijkgericht onderzoek ten behoeve van lerarenopleidingen en het onderwijsveld. Zijn aandachtsgebieden zijn vooral leerkrachtondersteuning ten behoeve van passend onderwijs en de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg.
Dolf van Veen

Marij Bosdriesz is andragoloog, pedagoog en Master Grootstedelijk Onderwijs- en Jeugdbeleid. Zij is werkzaam voor het NCOJ (en andere organisaties) als adviseur voor de ondersteuning van leerkrachten, versterking van de zorg in en om de school en sociale veiligheid.
Marij Bosdriesz

Jerome Freiberg is professor aan het College of Education, University of Houston, en heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar klassenmanagement en collegiale samenwerking tussen leerlingen en leerkrachten. Op basis van de onderzoeksbevindingen heeft hij een programma voor klassenmanagement voor scholen en online onderwijsprogramma's voor lerarenopleidingen ontwikkeld.

In de startfase van het project Klassenmanagement is een expertmeeting georganiseerd met beginnende leerkrachten, begeleiders in het onderwijs, hogeschooldocenten voor klassenmanagement en ontwikkelaars of uitgevers van programma's voor klassenmanagement in Nederland. Daar is gesproken over de belangrijkste handelingsvragen van leerkrachten, noodzakelijke competenties en opleidingsinhouden op het gebied van klassenmanagement.

Daarnaast kent het NCOJ een internationale klankbordgroep van professoren aan universiteiten in Engeland, Schotland, Ierland en de Verenigde Staten.