Klassenmanagement voor leerkrachten in het primair onderwijs
KM

Het programma Pedagogisch Klassenmanagement is ontwikkeld door het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg (NCOJ) in samenwerking met de Alliantie Onderwijs & Jeugdzorg en de Hogeschool Windesheim. Het NCOJ werkt hierin nauw samen met internationale experts op het gebied van klassenmanagement. In de eerste fase is een belangrijke bijdrage geleverd door Jerome Freiburg van de Universiteit van Houston.
Daarnaast draagt een internationale adviesraad bij aan de kwaliteit, door relevante en actuele internationale kennis en onderzoeksresultaten in te brengen.

Het programma is gesubsidieerd door de Stichting Kinderpostzegels. Hun Programma Onderwijs wil eraan bijdragen dat alle kinderen, ook de meest kwetsbare, onderwijs volgen dat hen optimale kansen biedt om zich te ontwikkelen.